Kontingent

20181120-194958_31050792187_o.jpg 

Kontingentet har gennem flere år ligget på 200 kr. årligt.

Dertil kommer et beløb til Hillerød Musikaftenskole (www.musikaftenskolen.dk) beregnet efter antal undervisningstimer.

Beløbet udgør i gennemsnit ca. 125 kr./md. Beløbet opkræves halvårligt af klubbens kasserer, mens soloundervisning betales direkte til musikaftenskolen.

Endelig kan et medlem tilslutte sig vores klubmedlemsskab hos DH, – Danske Harmonikaspillere og dermed modtage DH´s medlemsblad.

Kontingentet er p.t. 120 kr. årligt/medlem, og beløbet opkræves af klubbens kasserer.

Ud over det beskedne kontingent til Hillerød Harmonika Klub og betaling til Hillerød Musikaftenskole samt evt. medlemsskab af DH, er der udgifter til tøj og ture samt - naturligvis din harmonika.

Bank: Nordea. Reg.nr. 2276. Kontonr. 0726 822 247.