Kontingent


113F82459C2945D8ABB11102B51A652E.jpg

Kontingentet til Hillerød Harmonika Klub er 250 kr.

Dertil kommer et beløb til Hillerød Musikaftenskole (www.musikaftenskolen.dk) beregnet efter antal

undervisningstimer. Beløbet opkræves halvårligt af klubbens kasserer. Endelig kan et medlem tilslutte sig

vores klubmedlemsskab hos DH, – Danske Harmonikaspillere og dermed modtage DH´s medlemsblad.

Beløbet er p.t. 150 kr.

Bank: Nordea. Reg.nr. 2276. Kontonr. 0726 822 247.