Hillerød Harmonika Klub om 2 år

P1213261Der sker en fortsat udvikling i orkestrets repertoire med indøvelse af nye musikstykker og vedligeholdelse af repertoiret. Der sker løbende en videreudvikling af musikoplevelsen primært til glæde for orkestrets spillere men også alle tilhørere.

De nye musikstykker rører ved livsglæde og sikrer popularitet ved, at vi kan sammen-sætte et meget varieret koncertprogram, der opfylder ønsker hos et aldersmæssigt bredt publikum.

Valg af nye musikstykker øger orkestrets høje spilleglæde og bidrager til en fortsat forbedring af kvaliteten i spillet.

Nye musikere optages til orkestrets enkelte stemmer, så orkestret selv ved sygdom eller afbud til stadighed kan gennemføre koncerter i ønsket kvalitet på alle stemmer.

Orkestrets udadvendte liv med koncerter, træf og landsstævne fastholdes og udbygges.

Vi ser med forventning ud i fremtiden.