Venskaber

 

P3153400Harmonikagruppen Madam Blå

Sangduoen Werner & Helle, der beredvilligt stiller op med glade sange, hver gang vi kalder.

Kulsvierkoret som gladelig synger med på vores musicals og arrangementer for kor og orkester. Korleder Grethe Egerup.

Helsingør Harmonika Orkestersom stiller op sammen med os til kirkekoncerter. Dirigent Martin Krogh.

 

Minitræf-orkestrene:

Birkerød Harmonika Klub, Helsingør Boligselskab, Helsingør Harmonikaorkester og ØHO (Østsjællands Harmonika Orkester, Stenløse og Madam Blå.

Minitræffet holdes på skift hos deltagerne hvert år i marts måned.